Een duurzame economie en een maatschappij met een brede welvaart is wat we allemaal graag willen. Het aantal burgerinitiatieven neemt steeds sneller toe. Het laat duidelijk zien dat een groeiende meerderheid van de mensen tegen het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en de uitstoot van CO2 is. De vraag naar duurzame producten stijgt gelukkig ook. Velen beseffen dat het zo niet langer door kan gaan. Wat ontbreekt is het gevoel van urgentie. Dat is wel heel belangrijk om draagvlak en ruimte te creëren voor veranderingen. Het is nodig om in actie te komen en daadwerkelijk te veranderen.

Dat het nog ontbreekt kunnen we wel verklaren. Onderwerpen als biobased, circulariteit en duurzaamheid zijn complex en abstract. Voor veel mensen zijn ze moeilijk te begrijpen en eigen te maken. Het zijn mondiale problemen, waarvan de nadelige effecten niet altijd direct voelbaar zijn in de directe omgeving.

Het vergroten van het bewustzijn is daarom belangrijk om iedereen te doordringen van de urgentie. De vraag waar we met z’n allen over moeten nadenken is hoe we het bewustzijn vergroten zodat iedereen aangezet wordt om echt in actie te komen.