Het sluiten van kringlopen en benutten van alle (rest)stromen is een hele uitdaging. Het vraagt technisch inzicht en kennis.

Technisch is er al ongelofelijk veel mogelijk. Veel meer dan de meeste mensen weten. De technische mogelijkheden passen echter vaak nog niet binnen de economische randvoorwaarden. Techniek is dus niet het probleem. Eigenlijk is het meer een organisatorische uitdaging om de economische randvoorwaarden aangepast te krijgen.

De bottleneck zit zodoende in het gemis aan organisatorisch vermogen. Vermogen en doorzettingsmacht om de vele actoren die een rol spelen in het geheel samen te laten werken en om concrete stappen te zetten naar biobased business. Dat vraagt om het delen van financiële opbrengsten, risico’s en verantwoordelijkheden. Op dit punt is nog veel te winnen. Momenteel wordt vanuit overheden sterk gestuurd op stimulering van technische innovatie omdat dat meetbaar en controleerbaar is. Om de transitie te versnellen is echter veel meer sturing en ondersteuning nodig op organisatorisch vermogen. Dit is moeilijker meetbaar. Er is echter behoefte aan faciliterende capaciteit die zowel overheid en markt onafhankelijk kan helpen om de stap naar duurzaamheid te maken.