De afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijven op zoek naar manieren om hun producten te verduurzamen met de inzet van biogrondstoffen uit biomassa. Daarbij zoeken zij vaak ondersteuning bij externe organisaties die kunnen faciliteren in het proces omdat dit zo ingewikkeld is.

Hieruit leren we dat het ondersteunen van ondernemers inderdaad erg nodig is. Maar er is nog iets anders. Er is ook een sterke noodzaak om te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling door het koppelen van leerervaringen, kennis en contacten. Dat vraagt om een facilitator die daarnaast ook acteert als ketenregisseur. Net als bij een film heb je iemand nodig die het overzicht heeft over het hele project en het complete verhaal voor ogen heeft.

Het bij elkaar brengen van innovatieve ondernemers in dit relatief nieuwe marktsegment kan ontwikkelingen versnellen en verbreden. Dit komt enerzijds doordat de snelheid en koers van het proces in handen ligt van de ondernemer. Anderzijds moet het ecosysteem, de omgeving waarin ondernemers moeten landen, ook voorbereid worden op de veranderingen die gaande zijn. Bovendien bleek dat grotere bedrijven die zelf alles in huis hebben om biobased business cases op te zetten, vooral behoefte hebben aan nieuwe contacten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze bedrijven weten dat ze morgen iets moeten met biobased, maar weten nog niet wanneer morgen is. Zij hebben nog geen businessplan voor biobased omdat ze nog op ontdekkingstocht zijn. Een ketenbenadering maakt het mogelijk om met een groep stakeholders aan een gezamenlijke uitdaging te werken. Eenieder werkt aan zijn eigen business case en gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe markt.

Een andere belangrijke reden om vanuit een ketenbenadering te werken is om het proces van ‘sourcing’, ‘handling’ en ‘using’ – de drie belangrijke onderdelen in een keten – beter op elkaar aan te laten sluiten. Of de ondernemer nu een reststroom wil verwaarden, een duurzaam ontwikkelde technologie wil opschalen of op zoek is naar een nieuwe biogrondstof: het draait om het verbinden met de juiste partners ervoor en erna in de keten. Dit is een aparte uitdaging, want alleen als de hele keten meebeweegt kan daadwerkelijke opschaling plaats vinden.