De focus in het innovatieproces van idee tot marktintroductie ligt verkeerd.

Het innovatieproces, uitgedrukt in TRL’s (Technology Readiness Levels) begint met een ontdek- en oriëntatiefase (TRL 1, 2 en 3), gevolgd door de ontwikkelingsfase (TRL 4 en 6), vervolgens de demonstratiefase (TRL 7 en 8) en uiteindelijk de uitbreidingsfase (TRL 9). In de eerste fasen, waarin ondernemers blijk geven van een grote ambitie en passie, ontbreekt het vaak aan de financiële tools om die ambitie en passie concreet te maken. Ondernemers in TRL-fase 1 tot en met 4 staan wel open om kennis en tijd te investeren, maar zijn slechts beperkt bereid of in staat om een financiële investering in de innovatie te doen. Pas na TRL 6 en 7 zijn ondernemers bereid te investeren.

Financiële ondersteuning is nodig in het gehele innovatietraject, maar kan vaak pas in latere TRL-fasen worden verkregen. Er is wel aandacht voor het aanjagen van de eerste fases van experimenteren en pionieren- en dat is ook belangrijk – maar daar blijft het vaak bij. in de eerste fasen is er echter nog geen verdienmodel, waardoor ondernemers het geld ontbreekt om te investeren. Met alleen aanjagen wordt niet de laatste TRL-fase bereikt. Er is nog geen goed instrumentarium om ondernemers te faciliteren om de stap naar de volgende fase te zetten. Eigenlijk zouden ondernemers in deze fase een innovatie coach ter beschikking moeten krijgen. Het is belangrijk om ondernemers steeds bij te staan in het maken van de goede keuze en steeds verbinden met de goede partners en uitdagen in de afweging van de volgende stap.