Het realiseren van een business case is steeds een combinatie van de juiste mens (de vent, man of vrouw) op de juiste plek (de tent) met de juiste financiering en verdienmodel (de cent).

Het eerste aspect gaat om de vent met een innovatief idee. Het zijn geen bedrijven of overheden die iets nieuws bedenken, maar mensen. Alleen als een mens in ideeën of problemen energie steekt ontstaat er beweging. Het tweede aspect gaat om het bedrijf of de techniek die nodig is om het idee te vertalen naar een concreet product/dienst. Tot slot draait het derde aspect om het verdienmodel en het vinden van geld/financiering voor het ontwikkelen van het idee tot biobased business . Het succes is afhankelijk van de juiste mix van die drie. De vent, tent en cent.

Het vinden van de juiste balans is niet altijd makkelijk. Neem nou de vent: voor iedere fase van het innovatieproces worden andere kwaliteiten gevraagd. Voor iedere ondernemer, man of vrouw, is het een hele uitdaging om te bepalen waar zijn kracht ligt. Wanneer hij iets zelf kan doen en beter uit handen kan geven. Ondernemers die actief zijn in de biobased sector hebben vaak nog geen bedrijf. De tent is er nog niet. Een goed idee dat kan landen en groeien in een goed draaiend bedrijf heeft meer kans op succes, dan een goed idee van iemand die nog geen bedrijf heeft. Dat vele nog geen volwaardig bedrijf hebben is begrijpelijk gezien het feit dat de biobased sector nog in ontwikkeling is. Dat maakt het meteen ook lastig om het verdienmodel rond te krijgen voor het centenaspect. Investeerders zien dan nog te veel risico’s.

Faciliteren van innovatieve ondernemers komt telkens neer op een goede analyse maken van de status van de vent, de tent en de cent. Bij iedere start is dat anders en bovendien verandert het ook steeds gedurende het ontwikkelingsproces. Het vergt van de facilitator stuurmanskunst en van de ondernemers in kwestie flexibiliteit. Innovatieve ondernemers zijn in de regel ook vasthoudend en overtuigd. Het menselijke aspect is daarmee misschien nog wel de belangrijkste succesfactor bij het realiseren van nieuwe business cases. Toch wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan de technische ontwikkeling en is er geen tot weinig ondersteuning voor persoonlijkheidsanalyses en ondernemerschapstraining. Daar moet veel meer aandacht voor komen. Het technische en menselijke aspect integraal benaderen kan enorm helpen de transitie te versnellen.