Attero is al ruim 90 actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit afval van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven.

100.000 vrachtwagens, gelijkwaardig aan 3.5 miljoen ton, worden jaarlijks verwerkt door 800 enthousiaste medewerkers op 15 operationele locaties.

Verduurzaming van de samenleving

Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en het oplossen van afvalvraagstukken van hun klanten.

Continu wordt er gezocht naar manieren om afvalverwerking duurzamer te maken. Momenteel krijgt 96% van het restafval een nuttige bestemming en wordt slechts 4% gestort.

Een deel van het afval wordt gescheiden en gesorteerd en zo omgezet tot grondstoffen en energie.

Een deel van het afval wordt vergist of verbrand en omgezet tot duurzame energie in de vorm van groen gas, elektriciteit en warmte.

Wist je dat… het grootste deel van de duurzame energie in Nederland wordt gemaakt uit vergisting en verbranding van biomassa?

Huishoudelijk afval wordt wereldwijd nog voor het grootste deel gestort, door dit te verwerken op de wijze zoals Attero dat doen, zou de mondiale CO2 uitstoot met 5% kunnen dalen.

In Europe wordt 31% van het afval gestort, jaarlijks is dit 60 miljoen ton. Dit is de grootste bron van methaan-emissies. Attero wil hier een bijdrage aan leveren en deze omzetten in energie.

De potentie van afvalstromen is enorm. De uitdaging is om deze verder rendabel te ontwikkelen en deelstromen als grondstof een hogere bestemming te geven op de recycle- en hergebruikladder.

Attero en BTC werken samen aan verschillende projecten

Bij het BTC komt kennis en expertise samen waarmee Attero de verwaarding van Biomassa kan versnellen. Op haar beurt heeft Attero ervaring met de verwerking van uiteenlopende reststromen en is daarmee van grote toegevoegde waarde voor de aangesloten bedrijven in de community van het Bio Treat Center.

Meer doen met lignine
Attero en Bio Treat Center drogen, fractioneren en schonen biomassa op, zodat een lignine houdend droge massa bij Vertoro wordt aangeleverd. Zo kan er een ontwikkeling van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol plaatsvinden.

Van bermgras tot bloempot
Bermgras is een laagwaardig product waar meer potentie in zit. Jaarlijks is er een half miljoen ton ‘over’. Ingenia, Attero en Eco-Makelaar onderzoeken mogelijkheden om bermgras op te waarderen. Een voorbeeld dat je van composiet met bermgras kunt maken is een bloempot.

Berm- en natuurgras wordt papier en karton
Daarnaast wordt gekeken of bermgras kan worden omgezet tot papier en karton. Laagwaardige biomassa reststromen worden niet langer gecomposteerd (waarbij veel Co2 vrijkomt) maar omgezet in hoogwaardige producten zoals vezelmaterialen voor de bouwsector en de papier- en kartonindustrie.