Bio-based producten en insectenteelt met reststromen

By oktober 25, 2018Nieuws

Op 9 november vindt er een bijeenkomst plaats over bio-based producten en insectenteelt met reststromen uit het landschap. Wat kunnen de reststromen die vrijkomen uit ons landschapsbeheer betekenen voor deze nieuwe ontwikkelingen? Denk aan heggensnoeischel, natuurgras, valappels, etc. En andersom, bieden deze ontwikkelingen nieuwe afzetmarkten en kansen voor circulaire economische activiteit. Wat dacht u van het benutten van natuurgras voor isolatiemateriaal of winnen van waardevolle inhoudsstoffen uit brandnetels of insectenteelt voor voeding, voedsel, voer, bestuiving en biologische bestrijding. Theo Verleun van Insect Valley Europe en Ton Voncken van het Bio Treat Center geven ons een idee van wat ons te wachten staat, en willen graag met u op zoek naar nieuwe businesscases. Deze bijeenkomst vindt plaats op de Brightlands Campus Greenport Venlo, Villa Flora.

Programma:

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.35 Welkom, door Ton Voncken, Directeur van het Bio Treat Center en IKL/Natuurrijk Limburg

13.35 – 13.45 Irma Corten, Zilverberg advies, inzicht in vrijkomende biomassa met het programma voor landschapsbeheer van Natuurrijk Limburg

13.45 – 14.05 Theo Verleun, aanjager Insect Valley Europe, ontwikkelingen in de Insectenteelt en waar liggen kansen met biomassa uit het landschapsbeheer.

14.05 – 14.20 Discussie en interactieve verkenning biomassa voor insectenteelt.

14.20 – 14.50 Pauze

14.50 – 15.10 Ton Voncken, directeur Bio Treat Center (BTC), onder het motto: van klant naar plant, werkt het BTC aan de transitie naar een duurzamere samenleving.

15.10 – 15.30  Voorbeeld New Foss
New Foss heeft een techniek ontwikkeld om via extractie vezels uit natuur- en bermgras geschikt te maken voor hoog waardige toepassing in bijvoorbeeld karton en substraat.

15.30 – 16.00 Discussie en interactieve verkenning van kansen en mogelijkheden met biomassa uit landschapsbeheer.
Welke biomassastromen hebben kansen: in kwantiteit en kwaliteit? Kan dat geleverd worden door grondgebruikers die landschapsbeheer doen? Valt er wat te verdienen? En past dat met natuurdoelen?

16.00 – 16.30 Afsluiting en drankje.

Locatie:
Brightlands Campus Greenport Venlo, Villa Flora, St. Jansweg 20,  5928 RC Venlo

Voor aanmelden klik hier.