Biomassa voornaamste grondstof voor de bouw?

By november 12, 2019Afgelopen events

Op 9 oktober stond de verbinding tussen de tuinbouw en de bouwsector centraal tijdens de bijeenkomst “Building Business with Biomass Heroes’ van Bio Treat Center en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). Hoe kan biomassa uit de tuinbouw doorbreken als belangrijkste grondstof voor de bouw? Diverse sprekers lieten hun licht op het thema schijnen en in 8 pitches presenteerden bedrijven hun innovatie waarmee zij biomassa al met bouw verbinden. Conclusie? Biomassa is de grondstof voor de bouw. Niks duurzaam dromen maar de woning van morgen.

De tuinbouw is er klaar voor
Sjraar Hoeijmakers, voorzitter TOP ZUID, schetste een beeld van een innovatieve sector die continue bezig is met het bedenken en realiseren van duurzame oplossingen. “Het slim omgaan met reststromen en het waar mogelijk valoriseren naar een hoogwaardig product is een belangrijk aandachtspunt in de tuinbouw. Het lijkt eenvoudig. Er is een enorme hoeveelheid biomassa die in potentie een bron voor tal van materialen is maar de realiteit is dat we nog steeds gebruik maken van traditionele afzetkanalen die tegen hun maximale verwerkingscapaciteit aanlopen.” Op welke wijze integreren we de nieuwe kansen in nieuwe toepassingen? “Daarvoor is meer nodig dan alleen technische innovatie. We moeten het systeem veranderen, nieuwe logistieke systemen ontwikkelen en innovatieve samenwerkingsvormen verkennen. Een combinatie van technische, sociale en systeeminnovatie waarbij ook geheel nieuwe teelten voor ogen staan.”

Koudwatervrees
Jan Willem van de Groep, duurzaam ondernemer in de bouw, liet zien dat biomassa als materiaalkeuze een enorme stap voorwaarts betekent in de verduurzaming van de bouwsector. “Meer en meer worden innovatieve concepten ontwikkeld én gerealiseerd. Maar de structuur van de sector lijkt een doorbraak van kansrijke en haalbare technieken en producten, met minimaal vergelijkbare eigenschappen als traditionele alternatieven, in de weg te staan. De combinatie van koudwatervrees in de sector en onwetendheid bij de consument doet de rest.”

8 innovatieve pitches
In 8 innovatieve pitches lieten ondernemers zien met welke innovatieve ideeën zij aan de slag zijn gegaan. Het bleek genoeg voer voor discussie aan de verschillende thematafels. Veelbesproken onderwerpen waren het belang van transparante communicatie, wet- en regelgeving en het daadwerkelijk stimuleren van de uitrol en opschaling van haalbare concepten. We ontwikkelen weliswaar een scala aan nieuwe producten maar de trajecten zijn lang en nog te weinig innovaties dringen door naar de markt. Een directe verbinding tussen biomassa, technologie en toepassing in de bouw, zowel experimentele als projectmatige opschaling, is dan ook strikt noodzakelijk.

Ook meedoen?
Bio Treat Center gaat in samenwerking met SIGN op korte termijn aan de slag met de ontwikkeling van een aantal pilotprojecten waarin we de tuinbouw rechtstreeks verbinden met bouw gerelateerde toepassingen. Ben je geïnteresseerd in deelname aan een pilotproject? Neem contact op met:

Patrick Lemmens, patrick.lemmens@biotreatcenter.nl of
Dewi Hartkamp, dhartkamp@glastuinbouwnederland.nl