Tussen Droom en Verdienmodel

“Zou het echt kunnen? Naar een volledig bio-circulaire economie?”

Dit boek maakt jou wegwijs in de wereld van de bio-circulaire economie en de leerervaringen van Bas Biomass, het adoptiekindje van Bio Treat, in zijn zoektocht naar zijn roots. Zo wordt het weerbarstige, ingewikkelde onderwerp op een luchtige manier naar een breder publiek vertaald. Bas Biomass neemt je mee in zijn verhaal over de belangrijkste observaties die onderweg heeft opgedaan, de frustraties die hij heeft gevoeld en de blokkades die hij is tegengekomen. Hij geeft je ook een kijkje in de toekomst. Zijn observaties zijn oprecht, soms met humor beschreven en tikkeltje eigenwijs:

“Er is een spagaat tussen duurzaam wenselijk en economische haalbaarheid”

“Telen van biogrondstoffen voor non-food toepassingen is cruciaal voor de transitie naar een florerende bio-economie”

“Je hebt massa nodig om de kassa te laten rinkelen”

“Velen beseffen dat het zo niet langer kan doorgaan, wat ons ontbreekt is het gevoel van urgentie”

Tussen droom en verdienmodel is een aanjager in de reis naar een duurzame wereld. Het verhaal is nog niet klaar, we staan nog maar aan het begin van de transitie.

 

Download Tussen Droom en Verdienmodel
Bas Biomass
december 18, 2020

Wat is mijn rol als kennisinstelling?

Het werken met ‘nieuwe’ grondstoffen en het vervangen van fossiele producten door biobased alternatieven vergt…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

Deel 2 – Wat is mijn rol als overheid?

Gebrek aan beleid kan de transitie naar een bio-circulaire economie vertragen. Overheden moeten daar over…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

Deel 1 – Wat is mijn rol als overheid?

Producten van biomassa mogen veel meer kosten dan die van fossiel. Dit is een standpunt…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

10. Belang van organiserend vermogen

Het sluiten van kringlopen en benutten van alle (rest)stromen is een hele uitdaging. Het vraagt…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

9. Een eerlijk speelveld

Een belangrijke belemmering voor biobased producten is dat de milieubelastende effecten van niet-biobased producten en…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

6. Kennis vloeibaar maken

Innovatie is cruciaal in transities. Deze innovatieprocessen verlopen allemaal anders. Het komt erop neer dat…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

5. Ondersteuning in de eerste fase

De focus in het innovatieproces van idee tot marktintroductie ligt verkeerd. Het innovatieproces, uitgedrukt in…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

3. Biogrondstoffen moet je telen

Het vorige artikel ging met name over het valoriseren van reststromen, omdat deze allerlei waardevolle…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

2. Van aanbod- naar vraaggedreven

De bio-economie was vroeger sterk aanbod-gedreven. Veelal ingegeven vanuit de zogenaamde agrificatie. Dit is het…
Read More
Bas Biomass
december 18, 2020

Transitie, een reis met als enige zekerheid dat het blijft veranderen

We hebben veel te danken aan de fossiele tak van biomassa. De laatste 100 jaar…
Read More