Brain Post

BTC Brain Post… a treat on bio business

In het Bio Treat Center draait alles om biomassa. Een community van bevlogen ondernemers actief in de biobased economy. Samenwerken aan kansrijke businesscases met nieuwe, duurzame producten voor een groene samenleving. Hoe? Ontdekken, doen én delen. In ‘BTC Brain Post’ vind je regelmatig ‘a treat on biobusiness’.
BTC Brain Post
maart 17, 2020

Mis-match tussen innovatie- en exploitatiefase.

We moeten meer biomassa inzetten en beter benutten om een markttransitie te bewerkstelligen van een…
Read More
BTC Brain Post
maart 17, 2020

Beweging krijgt vorm in projecten en ketens

Biomassa is op te delen in een zestal componenten: eiwitten, vezels, zetmeel, suikers, plantaardige olie…
Read More
BTC Brain Post
september 30, 2018

Duurzame biomassa vraagt focus op stikstof efficiëntie

De veruit belangrijkste focus in het maatschappelijke debat over duurzaamheid ligt op de reductie van…
Read More