Beste Relaties,

In 2017 zijn we gestart op initiatief van de vijf leden van het eerste uur, met ondersteuning van de Provincie. De bij de start vastgestelde einddatum van 31 december 2020 komt nu in zicht en dat betekent ook het einde van Bio Treat Center (BTC) in zijn huidige opzet. De activiteiten van het BTC worden voortgezet in verschillende projecten en bedrijven. Zo gaat een deur dicht en nieuwe deuren open.

Ondernemers met een duurzaamheidsambitie

Het BTC is opgestart vanuit de behoefte dat biobased business ontwikkeling een boost nodig heeft. De vijf ondernemers en de Provincie Limburg hebben destijds het initiatief genomen en met financiële steun van OPZuid zijn er de nodige projecten aangejaagd en ondersteund. In de kleine 4 jaar van ons bestaan hebben we meer dan 150 bedrijven en organisaties geïnspireerd om invulling te geven aan hun biobased ambities. Naast ondersteuning in de individuele business cases zijn er vijf transitieketens (Biobased chemie, Groene eiwitten, Natuurlijke inhoudsstoffen, Biobased materiaal en Bodem-voeding) opgesteld om vorm te geven aan de transitie.

Ontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo

Het BTC heeft met haar aanpak vorm en inhoud gegeven aan het bio-circulaire programma van de Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV). Een aanpak die in samenspraak met de Provincie en BCGV tot stand is gekomen en de aanzet was voor de integrale aanpak van de drie thema’s op de campus: Gezonde voeding, Future Farming en Bio-circulaire economie.

Wij kijken met trots terug op de ontwikkeling die we door hebben gemaakt. We zijn uitgegroeid tot een “boegbeeld” op het thema bio-circulaire economie en geworden tot een kristallisatiepunt waar partijen aankloppen voor alles wat met biomassa, biogene-grondstoffen en ontwikkeling van cruciale business te maken heeft. Innoveren is echter ook constant veranderen en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat onze rol op de campus door de diverse opvolgers succesvol ingevuld gaat worden.

Vogels vliegen uit het nest

Nu de biobased transitie in gang is gezet en BTC zijn rol als kwartiermaker op de campus heeft vervuld wordt het “oude nest” opgeruimd en vliegen “jonkies uit” om een eigen nestje te bouwen. Zo wordt met de tuinbouwsector een nieuw platform Tuinbouwreststromen opgericht, wordt met de chemiesector een project vormgegeven om op grote schaal bieten als chemie-grondstof te gaan leveren. De BTC-lab activiteiten zijn verplaatst naar de living lab biomassa wasstraat van Attero en de kennis en kunde wordt behouden in een nieuw op te richten consultancy bedrijf. De vertrouwde gezichten van het BTC blijven daarmee, weliswaar in een andere hoedanigheid, op de campus beschikbaar en aanspreekbaar.

Leerervaringen: tussen droom en business case

We hebben als BTC en teamleden een interessante zoektocht in de biobased marktontwikkeling mogen doorlopen. We hebben veel geleerd en inzichten ontwikkeld. Momenteel zijn we nog aan de slag om een boekwerk waarin we die leerervaringen optekenen samen te stellen. Zodra het klaar is zullen we u daarover informeren.

Dank

Met voldoening kijken wij als BTC-team terug op wat er in de afgelopen 4 jaar is gerealiseerd. De weerbarstigheid van de transitie naar een duurzame toekomst op basis van biomassa heeft nog niet geleid tot de gewenste concrete business cases, maar we hebben wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het zetten van vele kleine stapjes. Stapjes die nodig zijn op het pad naar een nieuwe duurzamere samenleving. We danken jullie voor de prettige samenwerking en wensen jullie veel succes met de volgende stap naar realisatie van jullie ambities.

Vanuit deze setting stoppen we, maar blijven we bereikbaar voor jullie. Dus is er behoefte aan contact, schroom niet en mail of bel.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens het BTC-team
Ton Voncken
Directeur Bio Treat Center