Afgelopen week kwam het onderstaande bericht voorbij. Een bericht dat uitleg geeft over de relatie tussen vleesproductie en landgebruik. Ik heb me al vaker afgevraagd hoe dat nu zit en wat nu de feiten zijn.

Heel stellig wordt beweerd dat 70% van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor vleesproductie en dat baart mensen zorgen. Uit oogpunt van duurzaamheid wordt gesteld dat het beter is om meer plantaardig eiwit te gebruiken, maar het blijft lastig om het echt te doorgronden.

Ik heb even Wikipedia geraadpleegd. Onze aardbol is ongeveer 510 miljard ha groot. 70,8% is water en 29,2% is landmassa. 13,31% van het geheel wordt gezien als landbouwgrond en 4,71% is daadwerkelijk in gebruik voor permanente landbouw. Dit is grond die bewerkt wordt en wisselteelten kent. Het overgrote deel van de landbouwgrond op de wereld bestaat dus uit grasland, op grond waar eigenlijk niets anders te telen is.

Toevalligerwijze komt dit overeen met 65% van alle landbouwgrond op de aarde. Ik vraag me nu af of dit de oppervlakte is die toebedeeld wordt aan de vleesproductie, plus een klein deel van de grond die we voor permanente landbouw gebruiken.

Wie kan me helpen hier het juiste antwoord te vinden. Want als bovenstaande juist is, is het dan wel terecht hoe we naar de relatie tussen vleesproductie en landgebruik kijken. Als we geen vlees produceren op die 65% beschikbare aardoppervlak, wat doen we er dan wel mee?  En zijn we wel in staat om op de resterende grond voldoende biomassa te telen voor voedsel en biogrondstoffen?

Wat is jouw mening?