De veruit belangrijkste focus in het maatschappelijke debat over duurzaamheid ligt op de reductie van CO2. We zetten alles op alles om de klimaatverandering te stoppen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Biomassa speelt een hierin een belangrijke rol en omdat productieproces te optimalieren is het van belang de focus te verleggen naar efficiënter stikstof gebruik.

We werken terecht met man en macht aan om de CO2 uitstoot binnen acceptabele grenzen te houden, maar de studie “ The Planetary Boundaries” van het Stockholm Resilience Centre laat zien dat de grenzen op 3 andere terreinen al overschreden zijn: stikstof, fosfaat en biodiversiteit. Zij krijgen veel minder aandacht, terwijl focus op deze componenten de CO2-reductie kan helpen.

Waarom?

Een overschot aan stikstof en fosfaat zorgt voor een vermindering van biodiversiteit. Dat maakt ons totale aardsysteem een stuk kwetsbaarder. Vooral voedselgewassen groeien harder wanneer ze veel stikstof krijgen. Voor onze voedselproductie maken we daarvan handig gebruik. Want door de bodem te bemesten met stikstof kunnen we op één hectare veel meer voedsel produceren. Maar omdat er aan de andere kant planten zijn die geen stikstof verdragen en daardoor verdwijnen neemt de biodiversiteit af.

Een fosfaatoverschot kan leiden tot ophoping van fosfaat in de bodem of uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater. Met als gevolg een sterke groei van planten en plankton, een lager zuurstofgehalte in het water waardoor de biodiversiteit vermindert.

Met het gebruik van fossiele energie hebben we drie keer meer stikstof in het aardsysteem ingebracht dan dat het systeem zelf circulair kan handelen. Als naar de huidige input in het voedselproductie systeem wordt gekeken komt er maar 25 tot 30% van de stikstof input op het bordje van de consument terecht.

Dus...

Er is een grote noodzaak om de stikstof efficiëntie in circulaire biomassa productie te verbeteren. Zeker als we naast de steeds groeiende vraag naar voedsel ook meer biomassa nodig hebben voor de verduurzaming van materialen en energie. Zonder op onze welvaart te hoeven inleveren, zijn duurzame innovaties noodzakelijk. In het Bio Treat Center werken ondernemers samen met onderwijs, wetenschap en overheid aan deze uitdagingen. Nieuwe business maken met noodzakelijke biobased oplossingen.