Gedeputeerde Hubert Mackus en Brightlands Campus Greenport Venlo directeur Saskia Goetgeluk hebben gisteren het eerste exemplaar van het boek van Bas Biomass in ontvangst genomen. Door de corona maatregelen heeft de boekpresentatie in zeer kleine kring  plaatsgevonden.

Bio Treat Center directeur Ton Voncken keek kort terug op de ontwikkelingen van het BTC in de afgelopen 4 jaar. Met trots kan worden vastgesteld dat het BTC een “boegbeeld” is geworden op het thema bio-circulaire economie en dat de opgebouwde kennis door veel ondernemers is geraadpleegd in hun ontwikkeling van een biobased business case. Het Bio Treat Center gaat in transitie en de activiteiten worden in verschillende andere projecten en bedrijven voortgezet.

Ronald Verberne, directeur van Ingenia en een van leden van het eerste uur van het Bio Treat Center heeft via een online -verbinding teruggeblikt op zijn ervaringen. De kennisontwikkeling en samenwerking binnen het BTC-netwerk heeft zijn bio-bitumenproject stappen dichter bij realisatie gebracht.

Gedeputeerde Hubert Mackus ziet het Bio Treat Center als voorloper in de duurzame business ontwikkeling. Daarvoor is massa nodig, zowel in product als ook in aantallen bedrijven die mee ontwikkelen op dit pad. Bijzonder positief is hij over de verbinding die inmiddels gelegd is tussen de agro- en chemiesector. Een verbinding die voor Zuid-Nederland en Limburg in het bijzonder kansen biedt.

Saskia Goetgeluk prijst het Bio Treat Center voor de wijze waarop de samenwerking met ondernemers is vormgegeven. En ziet dit als het voorbeeld hoe een campus moet werken.

Met het vastleggen van de leerervaringen hoopt het Bio Treat Center een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en inzichten in de rol die biogrondstoffen in een toekomstig duurzame samenleving zullen spelen. Nieuwsgierig? Lees het boek.

Tussen droom en verdienmodel is onder de volgende link te downloaden.