Het Feed Design Lab gaat nauw samenwerken met het Bio Treat Center. Volgens Trudy van Megen, directeur van het Feed Design Lab, raken beide organisaties direct elkaars belangen. “Vernieuwing en verduurzaming van de diervoedersector staat voor het Feed Design Lab centraal”, zegt Trudy van Megen. “Het Bio Treat Center zoekt naar nieuwe vormen van biomassa die geschikt zijn voor de voedselketen. En wij zijn hongerig naar alle kennis die op dit vlak beschikbaar is.”

Het Feed Design Lab is een proeffabriek, trainingscentrum en projectontwikkelingsruimte ineen en werkt als een innovatieversneller. ”Wij krijgen door de samenwerking met het Bio Treat Center nog sneller zicht op potentieel geschikte duurzame grondstoffen waaraan door innovatieve bedrijven in het Bio Treat Center wordt gewerkt”, zegt Trudy van Megen.

Volgens Ton Voncken, directeur van het Bio Treat Center, hing een strategische samenwerking al langer in de lucht. “We gaan nauw samen optrekken zodat de diervoederbedrijven en de betrokken bedrijven bij het Bio Treat Center ontdekken wat ze samen kunnen ontwikkelen. De bedrijven achter het Feed Design Lab zijn afnemers in de diervoederindustrie en zelf niet toegerust op de verwerking van reststromen als geschikt diervoer. Het Bio Treat Center kan die noodzakelijke verwerkingsslag voor de aangesloten diervoederbedrijven wél maken.”

Voor meer informatie:
Ton Voncken, 06-21550836 of ton.voncken@biotreatcenter.nl

www.feeddesignlab.nl
www.biotreatcenter.nl