Gisteren vond de webinar Groene Chemie, Nieuwe Economie: duurzame transitie procesindustrie met kansen MKB en Agrosector plaats.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Arnold Stokking, CEO Brightsite en aanjager van ENZuid, toegelicht dat de opgave van de forse CO2-reductie voor de procesindustrie grote economische kansen biedt voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector in de regio.

Het Bio Treat Center is partner in dit geheel en deelt graag de volgende take-aways:

We willen. We kunnen. We zijn nu in de fase om te kijken wat we moeten doen.

We willen

Duurzaamheid is samen met veiligheid en milieu prioriteit nummer 1. De Nederlandse bedrijvigheid staat op het spel als we hier geen rol in spelen. Nederland kan als voorloper zelfs gaan fungeren als groot Demo Lab voor de wereld.

We kunnen

Als Nederland lopen we wat betreft duurzaamheid voorop in vergelijking met andere Europese landen. Er heerst een goed vestigingsklimaat, we hebben een unieke positie aan de Noordzee en er is unieke kennis & kunde beschikbaar. We zijn alleen nog zoekende hoe we dit precies moeten aanpakken.

Hoe gaan we dit doen?

– Opschaling is belangrijk. Dit kost een aanzienlijke investering en blijft daardoor vaak op de plank liggen.

– Opgave hierin is de randvoorwaarden te verbeteren om zo bedrijven een positieve business case te bieden. Dan is het bedrijfsleven ook bereid om te investeren.

– Hiervoor is samenwerking tussen overheden en ondernemers belangrijk. Er dient in ketens gedacht te worden en dit breder op te pakken dan regionaal en zelfs landelijk. Nieuwe wetgeving kan hier een rol in spelen.

– Uiteindelijk zal dit leiden tot pilots en een infrastructuur voor toekomstige projecten.

– Al het bovenstaande leidt ook tot bewustwording. Er zijn veel vernieuwingen doorgevoerd in processen de laatste jaren, maar dit was met name gericht op productie efficiëntie. Er is nooit gekeken naar CO² reductie. Daarnaast maakt onbekend ook onbemind voor consumenten. Er ligt daarom een grote rol voor PR in de sector. Voorbeeld is dat consumenten nu steeds meer inzien dat plastic niet persé slecht is.

We moeten opnieuw uitvinden wie we zijn en hoe we dit gaan doen. In de weg naar de transitie moet alles ook gewoon doorgaan. Dit gaat ergens pijn doen, maar het is inmiddels duidelijk dat we naar dit nieuwe ecosysteem moeten.

Mocht u de bijeenkomst gemist hebben, dan kunt u hem via deze link alsnog bekijken: Webinar

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid)
Deze aanpak op het bovenstaande thema en de online top is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland. ENZuid realiseert versnelling door een krachtige regionale innovatiestrategie en schakelt in Europees verband. Een van de diverse pilot projecten binnen ENZuid is “Suikerbieten als chemie grondstof”. Het Bio Treat Center is hier actief trekker van.