Ondernemers - Onderzoek - Onderwijs

In het BTC draait alles om het “verwaarden” van biomassa en het is de plaats waar verbindingen worden gelegd tussen onderzoek-onderwijs-ondernemers. Het BTC is een innovatieplatform waarin ondernemers met een duurzaamheidsambitie gezamenlijk een volwaardige businesscase kunnen ontwikkelen. Het BTC heeft een netwerk van o.a. telers, agri & food bedrijven, onderzoekers, kennisinstellingen, overheidsinstellingen en laboratoria die het BTC bij elkaar kan brengen om tot een kansrijke business case te komen.

Individuele business cases

Bij het BTC faciliteren we individuele ondernemers die met biomassa een business case willen bouwen. Wederzijds vertrouwen is hierin belangrijk. Het intellectueel eigendom en het verdienmodel van de ondernemer staan voorop. De ondernemer investeert om een business te maken van zijn/haar idee.

Transitieketens

Daarnaast werken we aan een verandering in de markt. In de vijf verschillende marktvelden werken we met ondernemers, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en coalitiepartners aan de noodzakelijke transitie richting een biobased economie. Daar waar het denken en handelen vanuit een biobased economie nog niet vanzelfsprekend is, nemen we betrokkenen mee in een leer- en ontwikkelproces. Het Bio Treat Center werkt als katalysator en facilitator in de marktransitie. Een keten-brede aanpak – samenwerkingsverbanden creëren binnen ketens met afstemming van vraag en aanbod en alle partners daartussen – is essentieel om een succesvolle markttransitie te ondergaan. Er moet aanbod zijn, maar ook zeker een weg naar de afzetmarkt (marktvraag).