Innovatie-bijeenkomst ‘Voer van dichtbij’ in samenwerking met het Feed Design Lab 28-11-2018

By november 20, 2018Nieuws

19019343 – rhode island red chicken in a green field with a bright blue sky

De veehouderij ligt continue onder een vergrootglas. Dierwelzijn, duurzaamheid etc. zijn daarbij belangrijke uitdagingen. Deze innovatiebijeenkomst is gericht op regionale sourcing van grondstoffen voor de veevoeder-sector.

Tegelijkertijd komen er steeds meer mogelijkheden om via regionale innovaties en verbindingen op een andere manier te gaan voorzien in grondstoffen voor de productie van veevoer.

Hierbij valt te denken aan steeds meer gebruik van regionale reststromen, toepassing van regionaal geteelde eiwitrijke gewassen, winning van componenten uit biomassa met specifieke eigenschappen voor hoogwaardig veevoer etc.

Het Bio Treat Center wil – gezamenlijk met Feed Design Lab – een nieuwe boost geven aan innovatieve trajecten die toepassing van dit soort stromen in de veehouderij mogelijk maken.

Daarom gaan we graag de discussie en brainstorm aan met de sector!

In een relatief beperkte setting (maximaal 15 deelnemers) presenteren we voorbeelden, bespreken we de knelpunten en zoeken we gezamenlijk naar kansen voor de toekomst!

Discussieert u met ons mee? Klik hier voor aanvullende informatie en bij verdere vragen mag u een mail sturen naar patrick.lemmens@biotreatcenter.nl.