Laarakker Groenteverwerking en Ecofuels uit Well zijn toegetreden tot het Bio Treat Center (BTC). Volgens directeur Frank Laarakker past het BTC precies bij de strategische visie van beide bedrijven.

“Wij zijn een specialist in de teelt, verwerking en verkoop van groenten voor de diepvries- en conservenindustrie. Al decennialang voeren wij een strategie gericht op een duurzaam beleid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van EcoFuels waarmee we uit snijafval en reststromen van de plantenteelt, voedings- en genotmiddelenindustrie, energie, CO₂ en schoon water opwekken.

We zoeken naar een zo breed mogelijke toepassing van de kwalitatieve restromen. Via het BTC komen we in contact met initiatieven van andere ondernemers en is er een korte lijn naar wetenschappelijke kennis en onderzoek. Het BTC heeft oog voor het individuele belang van de betrokken ondernemers en partners maar legt de focus op het gezamenlijke doel: de ontwikkeling van nieuwe duurzame grondstoffen uit biomassa.”

Ook het voorbeeld van Laarakker Groenteverwerking en Ecofuels volgen?
Neem contact op met Ton Voncken, 06-21550836 of ton.voncken@biotreatcenter.nl www.laarakker.nl | www.ecofuels.nl