Isoleren met gras, is dat een grap? Wellicht doet dit hier en daar wat wenkbrauwen fronsen, maar dit natuurlijke materiaal heeft wel degelijk heel wat kwaliteiten. Gras bezorgt onze woningen niet alleen een goed isolerende gebouwschil, ook het milieu en de lokale economie varen er wel bij. NewFoss en Gramitherm onderzochten dat dit natuurlijke materiaal een interessant alternatief is voor de isolatie van woningen. Maar wat doet NewFoss nog meer?

Enorme CO2 emissies

Grote hoeveelheden biomassa en agrarische reststromen worden wereldwijd dagelijks verbrand of verrotten langzaam op het veld. Met als gevolg enorme CO2 emissies, meer broeikaseffect en opwarming van onze mooie aarde. Composteren en vergisten zijn stappen in de goede richting, maar ook dat leidt nog steeds tot dezelfde CO2 emissies. Dit moet en kan anders.

Bij NewFoss vinden ze dat biogrondstoffen zoals berm- en natuurgras niet moet worden afgebroken, maar zoveel mogelijk moet worden hergebruikt in zo hoogwaardig mogelijke producten. Hierbij wordt de CO2 – of eigenlijk de koolstof – vastgelegd in materialen en leidt dit niet tot emissies.

Bioraffinage proces

NewFoss heeft daarom een bioraffinage proces ontwikkeld waarbij deze biomassa niet verloren gaat, maar wordt omgezet in hoogwaardige producten. Het plantmateriaal blijft zijn functie behouden in duurzame vezelmaterialen, bijvoorbeeld in de bouw of papier en karton. Er komt geen CO2 meer in de atmosfeer. 100% van de biomassa wordt gebruikt en niets gaat verloren. Met als gevolg een sterk verbeterde product LCA en geen of in sommige gevallen zelfs een negatieve CO2 footprint.

NewFoss partner in de keten naar duurzame producten

NewFoss wil op deze wijze een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de enorme uitdaging waar we wereldwijd voor staan om de opwarming van de aarde terug te dringen en een werkelijk duurzame toekomst te realiseren. Zij geloven dat dit alleen kan door grootschalige processen met impact te ontwikkelen met partners in de keten van grondstof tot product. NewFoss staat daarmee aan de basis van een nieuwe circulaire en biobased economie.

NewFoss en Bio Treat Center werken samen aan verschillende projecten

Berm- en natuurgras wordt papier en karton
NewFoss zet haar bioraffinage proces in om vezels uit berm- en natuurgras geschikt te maken voor de papier- en kartonindustrie.

Een beter bed voor champignons
Daarnaast wordt het bioraffinage proces ingezet om zwart-veen in de champignonteelt te vervangen door vezels uit gras en agri-(rest)stromen. Veen is net als aardolie een eindige grondstof en komt het in contact met zuurstof dan vormen zich broeikasgassen. De behoefte aan een goed lokaal geproduceerd alternatief voor veen is daarom groot. De goede vochtregulerende eigenschappen van de vezels leidt tot minimaal dezelfde opbrengsten als veen in dekaarde.

In het Bivac project worden waardevolle grondstoffen uit reststromen gehaald.

Prei, uien, witte kool, tomaten en gras, zomaar een aantal agrarische producten waarvan de reststromen eitwitten, suikers en cellulose bevatten. Waardevolle grondstoffen die verloren gaan als de reststromen op het land blijven liggen.. Zeven partijen, waaronder NewFoss, onderzoeken in het grensoverschrijdende BIVAC-project samen de haalbaarheid van de verwerking van dit ongekend potentieel aan waardevolle inhoudsstoffen voor voedingssupplementen en voedermiddelen.

Zoetstof uit de stevia plant
In de praktische proeftuin van het Bio Treat Center, het BTC-lab, haalt NewFoss met haar gepatenteerd extractieproces zoetstof uit de Steviaplant. Stevia wordt voornamelijk in China en Zuid-Amerika geteeld. De extractie methode die vervolgens wordt gebruikt om de stevia extract te winnen is niet echt duurzaam te noemen. Bovendien treedt als negatief bijeffect op dat het het extract een dropachtige, vervelende bij-smaak heeft. Iets dat de meeste consumenten niet prettig vinden. Dit is dus een sta-in-de-weg bij de toepassing in food zoals in frisdranken. NewFoss heeft een nieuwe, verbeterde extractie methode ontwikkeld die duurzaam is en het negatieve smaak effect voorkomt. Een methode die dus duurzamer is, energiezuiniger en een zoetstof op levert die lekkerder smaakt.