Duurzame warmte

uit biomassa

Mest speelt al 35 jaar een rol in het leven van Ben Rooyackers (60 jaar). Opgeleid tot technoloog valt hij op bij Hofmans Horst, specialist in champost-logistiek. Door wet- en regelgeving staat het gebruik van champost als bodemverbeteraar in de landbouw onder druk. “Tevens ervaren we bij de afzet van champost concurrentie van dierlijke mest”, aldus Ben. Het is daarom bij uitstek een uitdaging voor hem om innovatieve toepassingen te vinden voor champost.

“Champost is een humusrijke bodemverbeteraar, afkomstig van de champignonteelt”, vertelt Ben, werkzaam als projectmanager bij Hofmans Horst. “Het bestaat uit een mengsel van paarden- en kippenmest, stro, gips en veen. Het wordt hoofdzakelijk als bodemverbeteraar ingezet in de land- en tuinbouwsector. Van de 850.000 ton champost die jaarlijks in Nederland vrijkomt, nemen wij het leeuwendeel voor onze rekening.”

Hofmans is een onderdeel van de Emons Group in Milsbeek. Hiertoe behoren ook Van Huët Glass Logistics, Emons Cargo en trailerspecialist Meierling met hun innovatieve logistieke concepten. Hofmans ontzorgt champignon- en paddenstoelenkwekers met het ‘just-in-time’ leegmaken van teeltcellen en het afvoeren van champost. “Duitsland is een grote markt voor ons, maar ook daar is de meststoffenwet aangescherpt en mogen boeren niet langer grote hoeveelheden champost als bodemverbeteraar over hun akkers strooien”, vertelt Ben Rooyackers. “We zijn daarom op zoek naar alternatieve afzet- en verwerkingsmogelijkheden voor champost en het hergebruik van dekaarde.”

Bij deze zoektocht heeft duurzaamheid een hoge prioriteit. Dit uit zich bijvoorbeeld in de alternatieve verwerkingsmogelijkheden van Upcycling. “Met behulp van biologische processen kunnen we warmte produceren uit champost en andere biomassa. Deze duurzame warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en bedrijven die zijn aangesloten op een warmtenet. Daarnaast is het mogelijk om kassen en kwekerijen te verwarmen”, aldus Ben. Om dit te kunnen realiseren heeft Hofmans samen met champignonkwekerij Van den Boomen in Gemert Upcycling ontwikkeld.

Hofmans is bij verschillende projecten rond biomassa betrokken. Naast Upcycling is ook het winnen van mineralen uit de champost een van de mogelijkheden. “Natuurlijk kunnen we een universiteit opdracht geven om een onderzoek te doen, maar dan zijn we zo vijf jaar verder. We willen graag bij bestaand onderzoek aansluiten. Hofmans is een van de mede-oprichters van het Bio Treat Center. Dat is geen onderzoeksinstelling maar een praktische proeftuin”, zegt Ben. “Je moet kennis en informatie delen. Zorgen voor kruisbestuiving tussen bedrijven. Het Bio Treat Center is dé plek waar we nieuwe toepassingen voor biomassa gaan ontdekken.”