Bitumen (in de volksmond ook wel teer genoemd) is een vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen die voorkomen in ruwe aardolie. Bitumen is een belangrijk bestanddeel van asfalt en als dakbedekking. Ruwe aardolie bevat steeds vaker hogere concentraties aan zwavel. Bitumen bevatten daardoor ook een hogere concentratie aan zwavelwaterstof. Hoewel de industrie het initiatief neemt om verschillende olieproducten te ontzwavelen, is dit voor bitumen niet het geval. Ingenia onderzoekt in het BTC hoe zij bio-bitumen uit meststoffen kan maken.

Ingenia

Doel
Technologie ontwikkelen waarmee we bio-bitumen uit mest kunnen produceren voor toepassing in dakbedekking. Aan de hand van laboratoriumresultaten vindt doorontwikkeling plaats naar een grotere pilot-reactor die naar verwachting in september 2019 in gebruik wordt genomen.

Looptijd
1 maart 2017 – 31 december 2020

Projectpartners
Ingenia
BJond Innovation
Bio Treat Center

Project-eigenaar
Ingenia
Contactpersoon BTC
Ben Rooijackers, ben.rooijackers@biotreatcenter.nl, 06-57 94 86 81
Transitieketen
Biobased chemie