BIVAC

Vanuit de ambitie om te komen tot grondstofefficiency, klimaatvriendelijke en hernieuwbare productie worden in het project innovatieve en hoogwaardige producten en processen ontwikkeld op basis van beschikbare bijproducten en nevenstromen en tenslotte – indien mogelijk – vertaald naar nieuwe volledige waardeketens. Reststromen uit de groenteproductie en de houtverwerkende industrie zullen hierbij als uitgangsmateriaal dienen. De nagestreefde producten omvatten nieuwe, gezondheidsbevorderende additieven voor diervoeders, fermenteerbare suikers voor de productie van de waardevolle stof Astaxanthine, enzymatisch veredelde / geoptimaliseerde diervoeder-additieven en Tannine als natuurlijke looistof voor de leerproductie. Hiervoor worden branche-overschrijdende bedrijven en onderzoeksinstellingen samengebracht in een consortium die zeer diverse schakels van de keten vormen in de primaire productie en de productie van levensmiddelen.

Meer info over het project : www.bivac.eu

BIVAC

Project

BIVAC

Doel

Het ontwikkelen van innovatieve en hoogwaardige producten en processen op basis van beschikbare bijproducten en nevenstromen.

Looptijd

Projectpartners

Phytowelt
Hochschule Rhein-Waal
Biorefinery Solutions BV
Bio Treat Center
Grassa
NewFoss

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73