Circular-Bio

Als Bio Treat Center zijn nemen we deel in het Interreggproject Circular-Bio. Het project heeft als doelstelling grensoverschrijdend ondernemers te verbinden die actief bezig zijn om nieuwe duurzame, waar mogelijk circulaire ketens te realiseren. Het project is voortgekomen uit een reeds uitgevoerde potentieelstudie waaruit bleek dat er concrete behoefte is bij ondernemers om kennis aan weerszijden van de grens met elkaar te delen (WP1), waar mogelijk te vergroten (WP2) en optimaal toe te passen in nieuwe ketens (WP3).

Project info

Project

Circular-Bio

Doel

Grensoverschrijdend ondernemers verbinden die actief bezig zijn om nieuwe duurzame, waar mogelijk circulaire ketens, te realiseren.

Looptijd

Projectpartners

CLIB
Brightlands
Bio Treat Center
Stadt Krefeld
WFG Krefeld
Gemeente Venray
USV-Agrar
Hochschule Niederrhein
Energy Engineers

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73