Transitieketen

Egga Food

Aanleiding

Egga Food is specialist in koken, pellen en verven van eieren en behoort tot een van de grootste eierverwerkende bedrijven van Europa. Zij generen wekelijks 25 ton aan eierschalen als reststroom. die wordt afgezet als bodemverbeteraar.

De eierschaal bestaat uit een kalklaag (de schaal) en een eiervliesmembraan (eiwit). In samenwerking met Egga Food is gekeken naar een nieuwe toepassingsmogelijkheden voor deze eierschaal. Ondanks dat dit onderzoek zich daar niet op richt, hebben we toch interessante informatie gekregen over alternatieve afzetmogelijkheden voor de eierschaal.

Het proces en conclusie

Naast afzet van de eierschalen als bodemverbeteraar of grondstof voor dierenvoer blijken er wel degelijk alternatieve toepassingsmogelijkheden te zijn. Bijvoorbeeld als absorptiemiddel voor zware metalen of als katalysator in synthese van bio-ethanol.

In de praktijk worden deze nieuwe mogelijkheden overigens nog nauwelijks op enige schaal toegepast. Het maakt voor de toepassing van de eierschalen overigens niet uit of deze afkomstig zijn van gekookte danwel verse eieren. Wel moet men er rekening mee houden dat schaal van verse eieren, in tegenstelling tot die van gekookte eieren, een hitte behandeling (1 uur, 70 graden) moet ondergaan. Dit om de schalen binnen de regels van dierlijke bijproducten te mogen verhandelen en/of verwerken.

Een ander project welke Bio Treat Center met EggaFood heeft uitgevoerd is het verwaarden van eivlies.

Project info

Project

Egga Food

Doel

Duurzame toepassing 1200 ton eierschalen

Looptijd

Najaar 2018 – Voorjaar 2020

Projectpartners

Egga Food
Bio Treat Center

Project-eigenaar

Egga Food

Contactpersoon BTC

Ben Rooijackers
ben.rooijackers@biotreatcenter.nl
+31 6 5794 86 81