Transitieketen

Veenvervanging voor champignonteelt

Veen is rijk aan organische stoffen en wordt gebruikt als rijke voedingsbodem in de champignonteelt. Het wordt gewonnen in moerassige gebieden in Duitsland, de Baltische staten, Scandinaviƫ en Ierland. Maar veen is net als aardolie een eindige grondstof en komt het in contact met zuurstof dan vormen zich broeikasgassen. De behoefte aan een goed lokaal geproduceerd alternatief voor veen is daarom groot. Het is beter dat het fossiele veen onder water blijft zodat er geen broeikasgassen ontstaan en landschappen en biodiversiteit behouden blijven.

NewFoss vezel

De NewFoss vezel uit gras en agri-(rest)stromen kent meerdere toepassingen. Naast (NF fiber) grondstof voor papier en karton, bouwplaat en isolatiemateriaal blijkt het ook een prima alternatief voor veen en turf (NF Peat) in onder andere dekaarde bij de teelt van champignons. De goede vochtregulerende eigenschappen van de schone NewFoss vezel leidt tot minimaal dezelfde opbrengsten. Zo voorkomen we afgraving en transport van het fossiele veen en krijgen biomassa restromen een nieuwe toepassing.

NewFoss en dekaarde leverancier CNC Grondstoffen ontwikkelen een innovatieve toepassing. Het Bio Treat Center brengt de benodigde 60.000 ton biomassa bij elkaar.

NewFoss en CNC Grondstoffen starten de productiefaciliteit voor NF Peat eind 2019 op.

Contactpersoon:

Edwin Hamoen
E eh@newfoss.com
M 06-21236345

Project info

Project

Een beter bed voor champginons

Doel

Looptijd

Projectpartners

NewFoss
Bio Treat Center

Project-eigenaar

NewFoss

Contactpersoon NewFoss

Edwin Hamoen
eh@newfoss.com
+31 6 2123 63 45