Transitieketen

Meer doen met lignine

Het project ‘meer doen met lignine’ richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) presenteerde in 2018 een routekaart voor de Nederlandse chemie tot 2050. Aanleiding was de noodzaak om broeikasgassen terug te dringen om de klimaatverandering terug te dringen. Dit betekent voor de petrochemische industrie een omslag naar de inzet van hernieuwbare grondstoffen. Volgens VNCI is de Nederlandse chemie in staat om een CO2-emissie reductie van 80-95% te halen, maar benadrukt dat innovaties in de omschakeling naar groene grondstoffen noodzakelijk zijn.

In het OPZuid-project “Meer doen met lignine”  staat het ontwikkelen van een keten om lignine uit biomassa via de route van Crude Lignin Oil (CLO) naar biobased grondstof centraal. Dit doen we eigenlijk in drie livinglabs, zoals in onderstaand overzicht weergegeven.

In het groene kader de voorbewerking van de biomassa welke we samen met onze projectpartner Attero oppakken. Hier wordt vooral gewerkt aan het opschonen van de biomassa en deze drogen en fractioneren. Zodat een lignine houdend poeder bij Vertoro wordt aangeleverd. Vertoro vertegenwoordigd het tweede blijk in bovenstaand schema het overlappende deel. Vertoro heeft technologie ontwikkeld waarmee lignine uit biomassa kan worden omgezet in Crude Lignin Oil.  In de derde proeftuin (blauwe kader) wordt de CLO verder verwerkt tot fenolen en polyurethaan. Deze chemiebouwstenen vormen voor partijen zoals VITO en Endresmat weer de grondstof voor biobased kunststof materialen zoals raam- en deurprofielen. In de tweede en derde proeftuin is ook voor Chemelot InSciTe een belangrijke rol weggelegd omdat zei de  faciliteiten beschikbaar stellen voor deze chemieproeftuin.

Naast het project “Meer doen met lignine” wordt veel onderzoek gedaan naar hernieuwbare grondstoffen die ingezet kunnen worden in de chemie, maar er zijn nog veel uitdagingen om dit te realiseren omdat:

  • Biobased grondstoffen vergelijkbare eigenschappen moeten hebben als aardolie, wat tot nu toe ontbreekt in biobased grondstoffen zijn de aromatische verbindingen.
  • Wil biomassa als grondstof voor de petrochemische industrie interessant zijn dient deze in voldoende mate aanwezig en beschikbaar te zijn en zo mogelijk ook nog jaarrond om de voorbewerking  haalbaar te maken.
  • Biobased grondstoffen verwerkt moeten kunnen worden in de bestaande infrastructuur (deze is kapitaalsintensief, veiligheidsprotocollen en vergunningen zijn al verleend, bestaande werkgelegenheid).
  • De prijs niet hoger mag liggen dan die van fossiele grondstoffen.  Of er moet een systeem komen om de onrendabele top in een dergelijke waarde keten te compenseren. Ook moet de CO2 footprint van  een nieuwe waardeketen met biobased grondstoffen wetenschappelijk onderbouwd worden.

Project info

Project

Meer doen met lignine

Doel

Onderzoek het potentieel van ruwe lignineolie (CLO) als platform voor duurzame chemicaliën en materialen.

Looptijd

Projectpartners

Vertoro
Chemelot InSciTe
Attero
Hofmans Horst
Vito
Indresmat
Bio Treat Center

Contactpersoon BTC

Ben Rooijackers
ben.rooijackers@biotreatcenter.nl
+31 6 5794 86 81