Transitieketen

Natuurlijk groen als grondstof

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven.

Bij het beheer van natte gebieden (bijvoorbeeld rietland, natte graslanden, vochtige heide) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Jammer, want daar komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.

‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ brengt zo duurzame ketens van aanbod, inzameling, verwerking en afzet tot stand. De focus ligt hierbij op drie natuurgebieden in de grensregio met name Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch- Vlijmens Ven en Dommeldal-Vallei van de Zwarte Beek.

Project info

Project

Natuurlijk groen als grondstof

Doel

Geef resten van natuurbeheer een tweede leven

Projectpartners

Bio Treat Center
Grassa
Natuurpunt
Inverde
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide
Vandervelden Algemene bosbouw

Agricon
Vereniging Natuurmonumenten
Stichting het Noord-Brabants Landschap
Stichting Avans Hogeschool
Verschoor Groen en Recreatie
NewFoss
MillVision

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73