NewFoss heeft een raffinagetechniek ontwikkeld om vezels uit berm- en natuurgras geschikt te maken voor de papier- en kartonindustrie. Maar ook als veenvervanger in substraat voor de champignonteelt. Met dit laatste kunnen we zwart-veen vervangen, een grondstof uit natuurlijke bron die steeds schaarser wordt. NewFoss draagt op deze wijze bij aan een duurzame wereld. Laagwaardige biomassa reststromen worden niet langer gecomposteerd (waarbij veel CO2 vrijkomt) maar omgezet in hoogwaardige producten. Zoals vezelmaterialen voor bijvoorbeeld de bouwsector en de papier- en kartonindustrie.

NewFoss

Project
NewFoss

Doel
100% niet-houtachrieg biomassa verweren in herbruikbare, waardevolle producten.

Looptijd
1 maart 2017 – 31 december 2020
Projectpartners
NewFoss
Bio Treat Center
Project-eigenaar
NewFoss
Contactpersoon BTC
Patrick Lemmens, patrick.lemmens@biotreatcenter.nl, 06-22 69 32
Transitieketen
Biobased materialen