Transitieketen

NewFoss

NewFoss zet haar bioraffinage proces in om vezels uit berm- en natuurgras geschikt te maken voor de papier- en kartonindustrie. Maar ook als veenvervanger in substraat voor de champignonteelt. NewFoss draagt op deze wijze bij aan een duurzame wereld. Laagwaardige biomassa reststromen worden niet langer gecomposteerd (waarbij veel CO2 vrijkomt) maar omgezet in hoogwaardige producten. Zoals vezelmaterialen voor bijvoorbeeld de bouwsector en de papier- en kartonindustrie.

Project info

Project

NewFoss

Doel

100% niet-houtachtige biomassa verweren in herbruikbare, waardevolle producten.

Looptijd

1 maart 2017 – 31 december 2020

Projectpartners

Attero
Bio Treat Center

Project-eigenaar

Attero

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73