Transitieketen

NIRS technologie - Fysische eigenschappen veen

Aanleiding

Aanleiding voor dit project was de vraag vanuit de producenten van dekaarde of er een snelle methode beschikbaar is om de fysische eigenschappen van veen en veenproducten te bepalen. Dit mede naar aanleiding van het ontwikkelen van veenvervangers voor toepassing in dekaarde.

De huidige methode voor het bepalen van de fysische eigenschappen zoals vochtopname capaciteit, mate van plak, structuur, vochtgehalte etc. waren vooral gebaseerd  op gevoel van medewerkers en soms aangevuld met bedrijfseigen testen.

Juist bij het toepassen van nieuwe grondstoffen wilde men minder afhankelijk zijn van de menselijke factor en dus objectief de fysische eigenschappen kunnen bepalen.

Het proces

In een open verhouding is in eerste instantie vooral geïnventariseerd om welke fysische parameters het dan zou moeten gaan. Maar ook welke ervaringen elders (substraatbereiding, grondanalyse, voederwaarde bepaling (ruwvoeder) met de NIR-technologie zijn opgedaan. Eveneens is nagegaan welke leveranciers er zijn van FT-NIRS-apparatuur en welke ervaringen ze hebben met dit soort producten.

Uiteindelijk is er voor gekozen om in samenwerking met het laboratorium, waar men werkt met de NIRS apparatuur, een oriënterende test uit te laten voeren op een beperkt aantal monster. In het laboratorium zijn deze monsters via de standaard RHP-methode geanalyseerd en werden ze gemeten in een FT-NIRS apparaat. De beide bij dit project betrokken bedrijven hebben ook eigen meting verricht. Door al deze gegevens met elkaar te vergelijken kregen we een goed beeld van het perspectief om met FT-NIRS de fysische eigenschappen van veen en veenproducten te kunnen vaststellen.

Conclusie

Op basis van het oriënterende onderzoek kan worden geconcludeerd dat het mogelijk is om voor een aantal fysische parameters de waardes te bepalen met de FT-NIRS techniek.

Het is echter nog te vroeg om te kunnen stellen dat de partijen voor de kwaliteitscontrole over zullen gaan tot het bepalen van de fysische eigenschappen van veen en veenproducten met de FT-NIRS apparatuur.

Project info

Project

NIRS technologie – Fysische eigenschappen veen

Doel

Onderzoek naar de mogelijkheid om NIRS technologie in te zetten om snel de fysische eigenschappen van veen, veenvervangers en veenproducten te bepalen.

Looptijd

Projectpartners

BVB Substrates
Legro
Mushroom Valley
Bio Treat Center

Contactpersoon BTC

Ben Rooijackers
ben.rooijackers@biotreatcenter.nl
+31 6 5794 86 81