Plants for plants

Plantaardige biomassa (planten en hun reststromen) biedt grote kansen voor (verduurzaming van) de toekomst. Volledige verwaarding van gewassen (inclusief reststromen) naar een spectrum van producten in combinatie met een positieve invloed op bodem en omgeving biedt tevens grote mogelijkheden voor de akkerbouw en open teelten om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Met deze gedachte is op initiatief van Bio Treat Center een samenwerking opgezet rond de volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten. Uniek in dit traject is dat er een combinatie wordt gemaakt tussen verwaarding van biomassa naar een diversiteit aan afzetmarkten (prioriteit voeding) met een verwaarding van de duurzaamheidspotentie van een nieuwe teelt. Binnen het traject is een groot aantal partijen verbonden om in de komende twee jaar de samenwerking verder uit te werken en uit te bouwen.

Vanwege de belangrijke positie van de primaire sector in dit traject is de aanpak enthousiast geadopteerd door de LLTB. De LLTB treedt de komende periode op als trekker en eigenaar van het project. Door het oppakken van dit traject wordt een grote stap gezet naar verdere samenwerking in de introductie van hoogwaardige en duurzame nieuwe teelten in de provincie Limburg. In het traject is voorzien dat de aanpak verder wordt opgeschaald en dat ook ontwikkeling in Noord-Brabant wordt afgestemd. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg.

Project info

Project

Plants for Plants

Doel

Volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten

Looptijd

Projectpartners

LLTB
Bio Treat Center
Vereniging Innovatief Platteland
Stichting Wageningen Research
Compas Agro
AMIBM
HAS Hogeschool
gemeente Venray
Loonbedrijf Gebr. De Boer
BioBoost

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73