Transitieketen

Suikerbiet als chemie grondstof

Het Bio Treat Center is bezig met het opzetten van een nieuwe verwerkingsketen waarin suikerbieten worden verwerkt tot grondstoffen voor de chemie.

Door suikerbieten na de oogst te verwerken tot een halffabricaat dat makkelijk kan worden opgeslagen, kan de chemiesector jaarrond worden voorzien. Het toepassen van suikerbietenteelt voor het produceren van biobased grondstoffen biedt zodoende kansen voor nieuwe grondstofstromen in de chemie:

– De suikerbiet heeft een zeer hoge energieopbrengst per hectare vergeleken met andere gewassen.

– Tijdens de groei neemt de suikerbiet een grote hoeveelheid CO2 op, wat een positief effect heeft op de lokale CO2-impact.

– De suikerbiet vormt momenteel een aantrekkelijk alternatief voor de veehouderij.

Er is een potentie van 1 miljoen ton bieten per jaar in Nederland. In Duitsland worden suikerbieten al langere tijd ingezet als biomassa grondstof voor groen-gas productie. Jaarlijks wordt meer dan 3000 ha verwerkt in vergisters voor de energievoorziening.

Er zijn vanuit het BTC een aantal stappen beoogd om te komen tot een pilot met een paar honderd hectare suikerbieten:

– Organiserend vermogen creëren bij de agro-sector, verwerking en chemie.

– Als eerste innovatie vraag moet geïdentificeerd worden in welke vorm de chemie biobased grondstoffen uit suikerbiet zou willen ontvangen.

– Vervolgens kan de technologische verwerkingsroute uitgewerkt worden en de bijbehorende logistiek in beeld worden gebracht.

– Het verdienmodel moet worden vormgegeven, waarbij alle schakels in de keten een duurzame business kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet de onrendabele top bepaald worden.

– Laatste stap is het inrichten en uitrollen van locaties voor halffabricaatproducties en het opzetten van de infrastructuur.

Op basis van een succesvolle pilot is het de ambitie om suikerbietenteelt op te schalen naar 50.000 ha grond en daarmee 1 miljoen ton bieten.

Project info

Project

Suikerbiet als chemie grondstof

Projectpartners

Bio Treat Center

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73