“Voer van dichtbij’, is de centrale insteek van de samenwerking tussen Feed Design Lab en Bio Treat Center. Veehouders, mengvoerbedrijven en bioraffinagebedrijven werken aan de verduurzaming van veevoer door het inzetten van regionale bronnen. De sector zoekt unaniem naar alternatieve bronnen in het licht van duurzaamheid en gezonde(re) voeding. Zoals de introductie van eiwitrijke teelten, winning van hoogwaardige eiwitten uit plantaardige zijstromen en de op handen zijnde doorbraak van insectenteelt. Alle alternatieven staan hoog op de agenda van de voersector maar het laatste zetje ontbreekt vaak nog. Met het project ‘Voer van dichtbij’ geeft Bio Treat Center de sector een stevige duw in de richting naar een gezamenlijke aanpak.

Feed Design Lab

Project
Voer van dichtbij

Doel
Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en ambities in de brede veevoedersector en een vertaalslag maken naar concrete door ondernemers gedragen initiatieven.

Looptijd
Q3 – Q4 2018 – Q1 2019
Projectpartners
Feed Design Lab
Bio Treat Center
Contactpersoon BTC
Patrick Lemmens, patrick.lemmens@biotreatcenter.nl, 06-22 69 32
Transitieketen
Natuurlijke inhoudsstoffen