Transitieketen

Voer van dichtbij

“Voer van dichtbij’, is de centrale insteek van de samenwerking tussen Feed Design Lab en Bio Treat Center. Veehouders, mengvoerbedrijven en bioraffinagebedrijven werken aan de verduurzaming van veevoer door het inzetten van regionale bronnen. De sector zoekt unaniem naar alternatieve bronnen in het licht van duurzaamheid en gezonde(re) voeding. Zoals de introductie van eiwitrijke teelten, winning van hoogwaardige eiwitten uit plantaardige zijstromen en de op handen zijnde doorbraak van insectenteelt. Alle alternatieven staan hoog op de agenda van de voersector maar het laatste zetje ontbreekt vaak nog. Met het project ‘Voer van dichtbij’ geeft Bio Treat Center de sector een stevige duw in de richting naar een gezamenlijke aanpak.

Project info

Project

Voer van dichtbij

Doel

Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en ambities in de brede veevoedersector en een vertaalslag maken naar concrete door ondernemers gedragen initiatieven.

Looptijd

Q3 – Q4 2018 – Q1 2019

Projectpartners

Feed Design Lab
Bio Treat Center

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73