Transitieketen

Volledige verwaarding miscanthus

Miscanthus (ofwel Olifantengras) is een gewas dat al vele jaren in de belangstelling staat als gewas met grote beloftes voor de toekomst. Door een combinatie van factoren (sterke vezels en snelgroeiend; dus hoge opbrengst) is miscanthus toepasbaar als grondstof voor een diversiteit aan toepassingen, waaronder energie (als brandstof), bouwmateriaal en als suikerbron etc.

Toch heeft deze potentie nog niet geleid tot een doorbraak van miscanthus als serieuze optie voor de landbouw. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat het gewas voornamelijk op schrale gronden gedijt (wat vanzelfsprekend ook positief kan zijn), anderzijds met de discussie over het al dan niet wenselijk zijn van de teelt van non-food gewassen op vruchtbare grond. Tenslotte is voor het succes van een nieuwe teelt van groot belang dat kennis over de diversiteit aan applicaties met elkaar worden gedeeld en waar mogelijk samen gebracht tot gecombineerde afzetstructuren.

Binnen Plants for Plants brengt Bio Treat Center de mogelijkheden voor deze afzet in de regio in beeld, combineert deze waar mogelijk en communiceert samen met  haar projectpartners over de ontwikkelingen.

Project info

Project

Volledige verwaarding miscanthus

Projectpartners

Bio Treat Center
Seacore Panels
Compas Agro

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73