Suikerbiet als chemie grondstof

Voor de oogst van morgen’ is een leiderschapsnetwerk van diverse stakeholders in het landbouw- en voedselsysteem. Boeren, beleidsmedewerkers, retailers, ondernemers, natuurbeheerders, onderzoekers en andere betrokkenen werken samen aan een veerkrachtig en duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het lab ‘Voor de oogst van morgen’ streeft ernaar een zo compleet mogelijke afspiegeling van het gehele systeem bijeen te brengen. Het is een actiegericht netwerk waarin wordt gewerkt aan transitie-experimenten op diverse onderwerpen uiteenlopend van verdienmodellen en waardeketens, beleid, publieke opinie, onderwijs & educatie en regeneratieve systemen.

Het is een gezamenlijke reis om het transformatieproces te leren en te verbeteren. Er wordt gewerkt aan de hand van de Theory U, een model voor fundamentele verandering voor complexe vraagstukken, ontwikkeld door het Presencing Institute. Het is niet alleen een model, maar het biedt ook een U-aanpak voor het creëren van beweging. Het idee hierachter is dat het niet draait om direct het probleem op te lossen, maar om te luisteren en het maken van verbinding met jezelf, met anderen en met alle aspecten die met de vraag samenhangen. Een ander uitgangspunt is het ‘4 Returns’ principe dat gaat om het creëren van waarde op verschillende niveaus.

Binnen ‘Voor de oogst van morgen’ is een jongerenlab opgericht met de naam ‘Voor de oogst van overmorgen (VOVOM) dat een vergelijkbare reis volgt om te werken aan een toekomstbestendig landbouwsysteem. Onze medewerker Anne is onderdeel van dit lab: ”Ik zie Voor de Oogst van Overmorgen als een zoektocht naar recepten voor een toekomstbestendig voedsel- en landbouwsysteem. Een reis waar iedereen op zijn of haar eigen manier op zoek is naar (nieuwe) ingrediënten. Waar we samen bouwen aan structuur en experimenteren met het combineren van smaken. De uitkomst staat niet vast, maar is dynamisch. Recepten gaan immers met de tijd mee en krijgen vaak een persoonlijke twist. Maar om overmorgen met het recept te koken moeten we morgen al oogsten en daarvoor moeten we vandaag gaan zaaien!”

Project info

Project

Voor de Oogst van Overmorgen

Doel

Voor de Oogst van Overmorgen beoogt om concreet impact te realiseren op landschapsniveau door middel van gebiedsgerichte initiatieven en -experimenten, waarbij het hele systeem wordt betrokken en actief de verbinding met elkaar wordt gezocht.

Contactpersoon BTC

Anne Terhorst
anne.terhorst@biotreatcenter.nl