SIGN en BTC bundelen krachten richting Circulaire Tuinbouw

By juni 11, 2019Nieuws

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Bio Treat Center (BTC) gaan samenwerken aan toepassingen voor biomassa uit de tuinbouw. Dewi Hartkamp, programmadirecteur van SIGN en Ton Voncken, directeur BTC, tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

SIGN en BTC gaan onder andere werken aan een ‘Living Lab Circulaire Tuinbouw’, waar ondernemers met biomassa nieuwe product-markt combinaties ontwikkelen. Zowel toepassingen voor tuinders op hun eigen bedrijf, als toepassingen in heel andere sectoren: verpakkingen, schoonmaakmiddelen, biostimulanten, (bouw)materialen en meststoffen. De Dutch Agri Food Week in oktober zal inspiratie van nieuwe marktvelden en partijen verder stimuleren.

Met de samenwerking willen SIGN en BTC de mogelijke toepassingen sterker gaan verbinden aan de tuinbouw. De competenties en netwerken van beide organisaties vullen elkaar aan en stellen de tuinbouw in staat serieuze stappen te zetten naar een duurzame toekomst. SIGN en BTC zullen stimulerende maatregelen en knelpunten bij overheden aan de orde stellen en bevorderen daarmee de opschaling van circulaire toepassingen.

www.innovatieglastuinbouw.nl