Supporters

De ondersteuning door overheidspartners is van groot belang

Overheidspartners

Ontwikkelingen zoals in het Bio Treat Center plaatsvinden zijn een gezonde samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De materiële en immateriële support van overheidspartners is essentieel voor de start van het Bio Treat Center.

Operationeel Programma Zuid-Nederland

OP Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Website
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFRO

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 ontvangt Nederland € 507 miljoen van de Europese Unie. De rijksoverheid en provincies zetten hier ook eigen financiering tegenover. Het geld wordt voor twee doelen ingezet: innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Bij de laatste ligt de focus op de stimulering van duurzame energieproductie en efficiënter gebruik van energie.

Website
Interreg Duitsland Nederland

INTERREG

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 van de EU € 309 miljoen voor de programma's in de grensregio's. Voorwaarde is dat overheden en betrokken partijen dit bedrag verdubbelen. Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden.

Website
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Centraal staat een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwt Nederland haar topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Website
Provincie Limburg

LIMBURG

De provincie Limburg heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht het Brightlands-concept ontwikkeld ter versterking en versnelling van de economische ontwikkeling in Limburg. Brightlands is een community voor innovatie in gezondheid en duurzaamheid. Verspreid over Limburg liggen vier snelgroeiende campussen. Onderzoekers, ondernemers, investeerders en studenten ontwikkelen nieuwe oplossingen op het gebied van materialen, gezondheid, voeding en smart services. De Brightlands-campussen tellen samen meer dan tweehonderd bedrijven en instellingen. Ruim twaalfduizend medewerkers en achtduizend studenten van verschillende nationaliteiten.

Website