In het Bio Treat Center draait alles om biomassa. Biomassa is het organische materiaal waaruit mensen, dieren en planten bestaan.

Biomassa levert zuurstof, maar is ook voedsel. Daarnaast dient het als grondstof voor veevoer, (bouw)materialen, chemie en energie. Alle voedsel is biomassa, maar niet alle biomassa is voedsel. 

Waarom biomassa?

Om het voortbestaan van de aarde en de mens te waarborgen is een transitie nodig. Een transitie waarin o.a. terugdringen van CO2 het doel is.

Biomassa speelt een hoofdrol in deze transitie, omdat het zowel de mens voorziet van voedsel en onmisbaar is in het natuurlijke systeem.

Met een wereldbevolking die in 2050 zo’n 9 à 10 miljard mensen telt, is biomassa essentieel om de groeiende CO2-uitstoot terug te dringen én om deze populatie van voeding te voorzien.

Circulaire economie

Biomassa ligt in het hart van de circulaire economie (ook wel ‘biobased economy’ genoemd). Biomassa raakt niet op – in tegenstelling tot fossiele brandstoffen – want planten groeien weer aan. Die aangroei zorgt dat CO2 uit de lucht wordt gehaald; planten zijn in staat CO2 uit de lucht te halen en zuurstof af te geven.

Grondstoffen en producten blijven in een kringloop, waardoor ‘afval’ niet meer bestaat. Door te denken en handelen in kringlopen onstaan nieuwe verdienmodellen.

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw zijn onmisbaar voor een circulaire economie als ‘producten van biomassa’.

De teelt van biomassa moet dan wel van onbesproken duurzaamheid zijn en daar liggen nog uitdagingen. De Nederlandse landbouw is al koploper in efficiënte landbouw, maar het kan en moet nog beter, willen we in 2050 CO2-neutraal produceren.

We moeten over van bemesten naar bodemvoeding. Efficiënt gebruik van met name stikstof en fosfaat zijn hierin cruciaal. Door met fossiele energie kunstmeststikstof te maken, hebben we meer stikstof in het aardsysteem gestopt, dan dat het zelf circulair kan hanteren. Verbetering van de mineralen efficiëntie zal ook bijdragen aan een beter evenwicht in de biodiversiteit.

Bio Treat Center

Aan al deze facetten wordt binnen het Bio Treat Center samen met de ondernemer gewerkt. Van gezonde bodem als fundament voor een rijkdom aan biomassa, naar optimale verwaarding van reststromen en ruwe biomassa naar voedingssupplementen, cosmetica, (dier)voeding, biobased chemicaliën en (bouw)materialen.