Uitdagingen bij samenbrengen hightech en biomassa

By oktober 24, 2019Nieuws

Venlo – Tijdens het event ‘Hightech meets Biomass’ op de Brightlands Campus Greenport Venlo werd de verbinding gelegd tussen technologische innovaties en de primaire sector. De agrariër van de toekomst is naast producent van voedsel ook leverancier van waardevolle grondstoffen voor chemie, bouw en farma/cosmetica. Inzet van biomassa is onmisbaar in het realiseren van een circulaire economie. Daarvoor is duurzaam produceren van biomassa een vereiste die vervolgens efficiënt ingezet wordt. Om dit te bereiken staan we nog voor een aantal technische uitdagingen. Uitdagingen die vragen voor samenwerking. Nationale en internationale sprekers lieten hun licht schijnen op de technische uitdagingen die we daarin tegenkomen.

Stof tot nadenken
In de ochtend gaven drie sprekers, Andreas Fath, Johan Sanders en Paul Iske, stof tot nadenken. Fath wees op de noodzaak van schoon water voor de groei van biomassa. Met het project ‘Rheines Wasser’, trok Fath internationale belangstelling. De chemieprofessor van de Duitse Hochschule Furtwangen University, zwom de Rijn van bron tot monding af en onderzocht daarbij de kwaliteit van het rivierwater. Johan Sanders, emeritus-hoogleraar Wageningen University & Research, spitste zijn presentatie toe op de rol van bioraffinage als de sleutel naar duurzame toepassingen. Met de inzet van bioraffinage kunnen we alle componenten van de plant gebruiken en als grondstof laten dienen voor levensmiddelen, diervoeding, chemie en materialen. Datechte innovaties niet over gebaande paden gaan maar met vallen en opstaan daarvan overtuigde de laatste spreker van de ochtend. Paul Iske, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, vertelde over de waarde van het leren van fouten uit complexe innovatieprocessen.

Kennis kent geen grenzen
De aftrap voor de middag werd gegeven door Jan Loonen, wethouder economie Gemeente Venray en Oliver Breuer, directeur GIQS en projectleider van Food Protects. Zij benadrukten het belang van euregionale samenwerking en deelname aan grensoverschrijdende Interreg-projecten zoals Food Protects en Agro Cross Borders. Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland.

In het middagprogramma konden deelnemers in kleine groepjes deelnemen aan uiteenlopende themasessies over een aantal technologische innovaties en de verbinding daarvan met biomassa. Van de verwerking van organische reststromen, de behandeling van slib uit afvalwater, hydrothermische carbonisatie, tot insecten als nieuwe eiwitbron en de verspilling van voedingsstoffen en de routekaart die nodig is om het aanbod van duurzame biomassa in Nederland te vergroten. Daarnaast was er ruimte voor inspirerende praktijkvoorbeelden zoals het Belgische Eco Treasures, dat zich bezighoudt met hoogwaardige extractie uit nevenstromen.

Gedurende de dag werden aan diverse groepjes initiatieven voorgelegd als basis voor het opzetten van nieuwe projecten. Eén van die initiatieven is te komen tot mobiele thermische carbonisatie. Hierdoor is verwerking op locatie bij bijvoorbeeld een melkveehouder mogelijk zonder transport.

Het event ‘Hightech meets Biomass’ vond voor de eerste keer plaats en bewees direct nut en noodzaak door het samenbrengen van de primaire sector en vertegenwoordigers uit de higtech.