‘Voer van Dichtbij’ voer voor discussie

By december 5, 2018Nieuws, Uncategorized

Op 28 november organiseerde BioTreatCenter in samenwerking met Feed Design Lab en HAS Hogeschool de bijeenkomst ‘Voer van Dichtbij’ . Veehouders, mengvoerbedrijven en bioraffinage-bedrijven spraken elkaar uitvoerig over verduurzaming van veevoer door het inzetten van regionale bronnen.

Vier studenten van HAS Hogeschool namen de deelnemers mee in de trends in de feed-business en de mogelijkheden voor regionale sourcing. De presentatie was voer voor discussie onder alle deelnemers maar belangrijke conclusie is dat de sector unaniem op zoek is naar alternatieve bronnen in het licht van duurzaamheid en gezonde(re) voeding. Ook werd duidelijk dat een aantal routes inmiddels vergevorderd zijn om daadwerkelijk een doorbraak te realiseren. Zoals de introductie van eiwitrijke teelten, winning van hoogwaardige eiwitten uit plantaardige zijstromen en de op handen zijnde doorbraak van insectenteelt.

Alle alternatieven staan hoog op de agenda van de sector maar het laatste zetje ontbreekt vaak nog. De bijeenkomst ‘Voer van Dichtbij ‘, mede mogelijk gemaakt door Interreg-project BIVAC, geeft een stevige duw in de richting naar een gezamenlijke aanpak. Wordt vervolgd dus.