Even een open deur: de landbouw speelt een centrale rol in de transitie naar een duurzame economie. In de landbouwtransitie komt bijna alles samen. Het speelt een sleutelrol in het oplossen van klimaatproblematiek doordat planten CO2 opnemen uit de lucht. De toenemende vraag naar duurzame grondstoffen uit biomassa impliceert daarnaast een enorm toenemende vraag naar (reststromen van) landbouwgewassen. En niet te vergeten: om duurzame productie en – verwaarding daarvan. De landbouwsector is zodoende dé grondstoffenleverancier voor de toekomstige bio-economie.

Dit vraagt wel om een breed gedragen visie – ook vanuit de maatschappelijke opinie – dat landbouwgewassen uitstekend naar meerdere sectoren tegelijk te verwaarden zijn. En dat ze een duurzaamheidseffect hebben door de productie te baseren op de teelt van slimme gewassen. Er is op dit terrein al veel kennis en technologie ontwikkeld, dus eigenlijk is het simpel. Daarvoor moet er in de agrarische sector wel iets veranderen. Een pro actievere rol is gewenst en de reststromen moeten worden omgevormd naar biogrondstoffen voor een volgend verwerkingsproces.