De consument speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van de marktvraag. In het realiseren van een markt die gewoon wil betalen voor duurzaam geproduceerde producten. De echte stimulans voor deze duurzaamheidsbeweging moet nu juist van de consument komen. Die moet het laatste zetje aan alle partijen gaan geven om daadwerkelijk de stap te zetten om samen aan tafel te gaan om te werken aan een duurzame toekomst.

Die consument, de buurman van ‘om de hoek’, juist deze burger realiseert zich in deze bijzondere tijd meer en meer de kwetsbaarheid van de mensheid. Ook groeit hier het besef van de afhankelijkheid van onze huidige economie van andere landen en de consequenties daarvan. Juist dit kan een kentering tot gevolg hebben. De bio-circulaire economie kan ons in staat stellen om op een duurzame wijze meer- en meer eigen producten te produceren zonder daarbij afbreuk te doen aan de draagkracht van de aarde en haar natuurlijke bronnen.