Het werken met ‘nieuwe’ grondstoffen en het vervangen van fossiele producten door biobased alternatieven vergt veel onderzoek. Onderzoek naar de samenstelling van biogrondstoffen, technologie, marktontwikkeling, (nieuwe) verdienmodellen en veel meer. Daarin is een belangrijke rol gelegd voor kennisinstellingen en studenten. We geloven dat studenten, met hun frisse blik, een positieve bijdragen kunnen leveren aan complexe vraagstukken vanuit de agro- en foodsector en andere marktpartijen.

Scholen – zowel binnen het MBO, HBO als WO – zien in toenemende mate in dat hun studenten kunnen bijdragen aan het realiseren van een duurzame toekomst. Echter hebben scholen soms nog moeite om hun ambitie om te zetten in concrete activiteiten. Studenten moeten worden opgeleid met de juiste kwaliteiten die passen bij de toekomst van morgen. Maar hoe geef je studenten de juiste kennis en skills mee die nodig zijn in een nieuwe economie en maatschappij die nog in ontwikkeling is? Hier ligt nog een uitdaging om te leren hoe beschikbare kennis omgezet kan worden naar impact.