Producten van biomassa mogen veel meer kosten dan die van fossiel. Dit is een standpunt waar niet iedereen het altijd over eens is.

Mensen rekenen nog steeds af in het fossiele systeem, zonder de negatieve milieukosten van fossiel hierin door te rekenen. Het gevolg is dat nieuwe duurzame opties duurder zijn dan de conventionele fossiele tegenhangers en daar moeilijk tegen kunnen opboksen. De ondernemer is daardoor afhankelijk van iemand in de markt die bereid is om meer te betalen voor deze producten. Helaas zijn dat er maar weinigen en is die vraag beperkt. Daarbij zagen we ook een ander fenomeen. Vaak riepen ondernemers dat projecten moeilijk te financieren zijn. In hun beleving juist, maar de oorzaak zit dan in de te geringe verdiencapaciteit van het businessmodel. In een markt met een lage rente en genoeg geld is financiering pas een probleem als het verdienmodel niet klopt. En daar wringt voor veel ondernemers de schoen. Je snapt nu wel dat het rond krijgen van een verdienmodel lastig is zolang er nog een oneerlijk speelveld is. Dit kan alleen opgelost worden door de marktwerking aan te passen. Daarvoor is overheidsingrijpen nodig. Er is dus een nadrukkelijke rol voor de overheid in deze fase van de transitie.