De vraag zou niet moeten zijn wat het belang/profijt is van de biobased economy. De biobased economy is de sleutel voor de toekomst. Zonder de biobased economy kunnen we de transitie naar een veerkrachtig systeem niet bereiken. Voor alle duidelijkheid: biomassa is méér dan alleen voedsel en gaat voorbij de biomassa-energie kwestie (over de geïmporteerde hout pellets) die in de media wordt besproken. Met biomassa bedoel ik alle hernieuwbare biogrondstoffen (voornamelijk plantaardig materiaal). Om binnen de grenzen van een leefbare wereld te blijven moeten we van de fossiele grondstoffen af, maar die moeten wel vervangen worden. Biomassa is dan het alternatief.

Transitie

De transitie om van een fossiele naar een biobased economy te komen is geen gemakkelijke opgave. Vanuit een diversiteit aan sectoren komt er steeds meer vraag naar biomassa. Veel fossiele grondstoffen, zoals aardolie, zijn in zoveel alledaagse producten verwerkt dat het vervangen daarvan niet zomaar van vandaag op morgen gerealiseerd is. Het vraagt om op een andere manier te denken en inrichten van de productie van kleding, huis-, tuin- en keukenspullen, interieurartikelen, bouwmaterialen, verpakking, schoonmaakmiddelen en dergelijke. We zullen nieuwe ketens moeten opbouwen voor ‘sourcing’, ‘handling’ en ‘using’ van grondstoffen/producten.

Daar komen veel verschillende aspecten bij kijken, maar het verdienmodel staat wel centraal. Theoretisch kunnen we veel, maar de praktijk is vaak toch wat weerbarstiger. Zo worden veel agrarische reststromen nog niet optimaal benut, ondanks dat je er allerlei leuke dingen mee kan doen, gewoonweg omdat er nog geen verdienmodel is. Er ligt dus een pittige uitdaging voor ons klaar. Maar ik geloof erin dat we er wel uitkomen. Het heeft alleen tijd nodig. Vergeet niet dat in industriële revolutie toentertijd ook een proces was waar meer dan 100 jaar overheen is gegaan voordat het opgang kwam. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we nu actie moeten ondernemen. We moeten vandaag zaaien willen we straks gaan oogsten.

Versnellen van de transitie

De vraag is dus niet zozeer waarom de biobased economy belangrijk is, maar hoe we de transitie daarna toe gaan versnellen. Dat kunnen we naar mijn idee alleen als iedereen daar een steentje aan bijdraagt: overheid, landbouw, industrie, onderzoeksinstellingen en vooral ook als individu. We zijn allemaal burgers en consumenten van de maatschappij. In bepaalde mate hebben we een stem door bewust te kiezen voor producten die geen negatieve of in ieder geval een lagere impact hebben. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar het zou al heel mooi zijn als we al iets meer bewust worden van de impact van onze keuzes. Dat is wat ik graag zou willen zien: dat we met ons allen samenwerken aan een veerkrachtige en duurzamere wereld.